CARAVANSTALLING HOOG - ZUTHEM

Voorwaarden

 

 

 • Geen gasflessen en/of accu's in het te stallen object.
 • Geen disselslot of wielklem aan het te stallen object.
 • De gestalde voertuigen dienen voorzien te zijn van een goed functionerend steunwiel.
 • De gestalde voertuigen dienen voorzien te zijn van een kentekenplaat.
 • Tandem-assers kunnen niet worden gestald.
 • De maximale hoogte is 3,00 meter (campers).
 • Campers van bouwjaar vr 2012 kunnen niet worden gestald.
 • De caravanstalling is altijd afgesloten.
 • Verhuurder zorgt voor het in- en uitrijden van het gestalde object.
 • Het te stallen object dient naar behoren verzekerd te zijn.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan of diefstal van het gestalde object.
 • U wordt verzocht 48 uur voor het halen of brengen van het object een e-mail te sturen.
 • Per seizoen drie keer gratis halen, daarna 10,= per keer. (Ook voor het halen of brengen van spullen moet de caravan buiten worden gezet.)
 • Voor campers geldt vier keer per seizoen gratis ophalen.
 • Het stallingsseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • Bij tussentijds opzeggen wordt geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • Het stallingscontract wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen van het contract dient voor 1 juli van het lopende stallingsseizoen te geschieden. Dit geldt voor zowel huurder als verhuurder.
 • Bij aanvang van het contract wordt u verzocht het kenteken van uw camper of caravan door te geven.
 • Het te stallen object wordt in de afdeling met zonnescherm geplaatst.
 • De stalling is niet vorstvrij.fotofoto© www.caravanstallinghoogzuthem.nl